Strategic PlanningСтратегическо планиране

Комуникацията на бранда с неговите публики не е еднократно действие, а сложен и еволюиращ процес на натрупване на послания, създаващи определени впечатления и нагласи в потребителите. Затова и към всяка кампания и послание трябва да се подхожда с ясното съзнание за приемственост и развитие като част от цялостния комуникационен процес. Затова и ние от SymbolMedia създаваме стратегическите насоки за развитие на комуникацията на бранда, отчитайки спецификата на ситуацията, развитието на пазара, настроенията и мотивите на потребителите и естествено поставените цели.

Ако не знаеш на къде си тръгнал, най-вероятно ще стигнеш до никъде!

Clark Crouch

AdvertisingРеклама

Класическите форми на реклама все повече намаляват своята ефективност, поради недоверието от страна на потребителите и обръщането на брандовете към дигиталните формати и PR като по-ефективни инструменти за комуникация. Но за специалистите е ясно, че класическата реклама винаги ще съществува и без нея не може да се постигнат специфични цели, ключови за повечето брандове.
Затова и ние от SymbolMedia развиваме собствен подход, насочен към комплексното и интегрирано използване на комуникационните инструменти, предлагайки и:

 • Криейтив концепции
 • Дизайн
 • Печатни материали
 • Out-of-home реклама
 • Indoor реклама
 • Аудио реклама
 • Видео спотове и анимации
 • Рекламни материали и подаръци

Някои хора влизат за кратко в живота ни. Други остават за по-дълго, оставят отпечатъци в нашите сърца и ние никога след това не сме същите.

Flavia Weedn


Media Planning and Buying

Медиа Планиране

Изборът на канали за достигане до таргет аудиторията и създаването на правилния медиа микс са ключов фактор за постигане на поставените цели пред всяка кампания. SymbolMedia извършва медиа планиране и купуване в съотвествие с нуждите и целите на съответна кампания и клиент, като управлява телевизионни, радио, онлайн, out-of-home и дигитални кампании.

Добрият план е като карта – показва крайната цел и често най-краткия път до нея.

H. Stanely Judd

Public Relations

Public Relations

Компаниите осъзнаха, че е важно и изключително ефективно да подходят към аудиториите си по нов начин – използвайки силата на Public Relations за създаването на трайни и положителни отношения с ключовите за бранда публики.
Само чрез интегриран маркетингов подход, в който основно място заема PR, брандът може да спечели доверието на потребителите, да заяви позицията си, да реагира адектватно в кризисни ситуации и да развива корпоративната си култура и имидж в обществото.

Доверието отваря нови и неподозирани възможности.

Robert C. Solomon

Web Design and Development

Уеб дизайн и програмиране

Смятаме, че всеки бранд трябва да инвестира ресурси в онлайн присъствието си – създаване на собствен сайт, мобилно приложение, eCommerce решения, като и в разработване на онлайн базирани системи за управление на клиентите и процесите в компанията. Това са стратегически ресурси и активи на компаниите и брандовете, които могат да повишат ефективността в комуникационния процес, а дори и в цялостното функциониране и бизнес модел на фирмите. Затова SymbolMedia развива собствен висококвалифициран екип от разработчици и инвестира в създаването на собствени онлайн проекти, мобилни приложения и онлайн базирани бизнес приложения.

Дигиталната революция е далеч по-значимо събитие от откриването на писането и дори от печата.

Douglas Engelbart

Digital Campaigns and Social Media Marketing

Дигитални кампании и маркетинг в социални мрежи

SymbolMedia съчетава дигитално ориентирани агенции, които създават комуникационни решения, пречупени през призмата на дигиталните технологии и с фокус към новите медии.
Затова и маркетингът в социалните мрежи и кампаниите в интернет, мобилната реклама, дигиталните решения в класическите формати като оut-of-home рекламата и вирусния маркетинг са основни продукти в портфолиото на агенцията. Смятаме, че всеки бранд е длъжен да насочва комуникационните си усилия към местата, където са неговите потребители и в този смисъл интернет, социалните мрежи и мобилните телефони са медиите, в които все повече компании трябва да съсредоточават маркетинговите си бюджети.

Компютрите и софтуерът, който предстои да бъде създаден, ще направят революция в начина, по който учим.

Steve Jobs

Web Design and Development

Event Management

Създаването на концепции за специални събития на компанията и интегрирането им към цялостната кампания на брандовете е основен елемент в комуникационния микс. Ние осъзнаваме значението на правилното планиране, организиране и провеждане на събитието и мониторинг и анализ на постигнатите резултати. Затова и създаваме отделни концепции и формати за нашите клиенти:

 • Прес концдеренции
 • Презентации
 • Продуктови представяния
 • Организиране на промоции
 • Фирмени партита
 • Поставяне на бранда при спонсорирани събития
 • Фирмени обучения и Тиймбилдинги.

Гостът никога не забравя домакина, който е бил гостоприемен с него.

Homer